Behåll kontrollen med en helhetssyn på Supply Chain-planering

Behåll kontrollen och optimera din verksamhet med en helhetssyn på Supply Chain Planning. Se ditt förhållningssätt till planering som en “cockpit”.

Har du någonsin undrat vad piloter gör i cockpiten på flygplanet? Innan piloter lyfter har de planerat sin resa framåt och räknat in de olika variabler som kan påverka den planerade resan.

De har planerat och övat för olika scenarier som skulle kunna ske och vilka åtgärder de kräver. Synlighet, beslutsfattande och åtgärder baserat på den senaste informationen från olika källor är hur de, piloterna, håller kontrollen.

Genom att ersätta flygplanet med ett företag, planeringen av en resa med en affärsplan och den fysiska resan med ett fysiskt flöde av produkter, inser man plötsligt att verksamheten borde ha tillgång till den här typen av “cockpitteknologi” för att behålla kontrollen .

Om de kommer att kunna:

  • Förutsäg fler beteenden och minska lagernivåerna, höj leveransprestanda och minska resurser som används för att utföra operationer.
  • Förvandla affärsstrategin till utförande med en känd effekt på kundservicenivåer och övergripande affärs-KPI:er.
  • Förbättra tillgängligheten, hastigheten och kvaliteten på information som flödar genom verksamheten, vilket möjliggör synlighet, beslutsfattande och handling baserat på rätt antaganden.
  • Identifiera potentiella problem i de fysiska flödena av produkter samt förbättra kommunikation och informationssynlighet över hela företaget och funktionerna.
  • Möjliggöra omdesign och implementering av Supply Chains som kan konfigureras och omkonfigureras snabbt som svar på förändringar i den omgivande miljön.
  • Designa rätt upplägg för Supply Chain som återigen hjälper till att hantera framtida volatilitet och minimerar resursslöseri.

Vi arbetar med områden som:
Demand Forecasting
Automatic Replenishment & Allocation
Inventory Planning & Optimization
Sales and Operations Planning (S&OP)
Production Planning & scheduling
Promotions planning

Vill du lära dig mer om SUPPLY CHAIN ​​PLANERING?
Genom att ladda ner accepterar du dessa villkor.
98-99,8%
STABIL KUNDSERVICENIVÅ ÖVER TID

Med rätt plattform kan du enkelt svara på marknadsförändringar. Du kan fatta smartare, datadrivna beslut som återigen kan hjälpa dig att leverera den service som dina kunder och marknaden i allmänhet förväntar sig av dig.

20-50%
LAGERMINSKNING

Att automatisera dina processer och frigöra tid innebär att du minskar påskyndande och driftskostnader. Med datadrivna lagerbeslut kan du ersätta överskottslager med data för att få bättre prestanda.

75-90%
MINSKAD ARBETSBELASTNING

Att automatisera icke-värdeskapande manuella uppgifter med teknik för planering av Supply Chain är mer effektivt, exakt och kostnadseffektivt än manuellt arbete.

Topp resurser

Senaste resurser

Discover resources from Optilon and how you can utilize them in your business. We are here to help you optimize your processes.

Contact us to book a meeting

By clicking “Submit”, I agree to Optilons privacy policy.

Join us at the Optilon Supply Chain Conference 2023!

Learn from experts and supply chain leaders, and discover innovative solutions to help you stay ahead of the game. This event is free but there are limited tickets available.